Naše činnost spočívá především:

  • e-mailový informační servis pro ŠMP, vedení škol
  • pravidelné setkání školních metodiků prevence
  • poskytování individuálních konzultací, metodické podpory a provázení pedagogických pracovníků – TU/ŠMP/VP, ŘŠ;
    témata: náročné vztahové či kázeňské problémy třídy, projevy konkrétního žáka, preventivní opatření, záškoláctví, projevy šikany, vytvoření preventivního programu školy, pomoc při zpracování grantů a dotací apod.
  • podpora při výchovných komisích, mimořádných schůzkách s rodiči, případových setkání
  • podpora při šetření šikany ve škole
  • metodická podpora začínajícím ŠMP