Tato sekce je určena rodičům, kteří se chtějí informovat o možnostech prevence. Vzhledem k tomu, že je v prevenci velmi důležitá i participace rodiče, poskytujeme k dispozici materiály, které rodič může využít.
I rodičům nabízíme konzultaci s oblastním metodikem prevence. Kontakt na konkrétního oblastního metodika prevence naleznete v sekci Prevence -> Základní informace.

Návrh postupu řešení šikany pro rodiče

Zde dáváme k dispozici stručný dokument, který rodičům doporučuje postup v případě podezření na šikanu dítěte ve škole. Materiál mimo jiné poskytuje další možné webové odkazy či kontakty na instituce, které Vám mohou v této problematice poskytnout další užitečné informace.

Pro rodiče a děti

Pro rodiny s dětmi z 3. až 6. třídy

Souběžná rodičovská a dětská skupina osobnostně sociálního rozvoje se zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí a komunikaci mezi rodiči a dětmi:

  • rodičovská skupina je místo pro sdílení potíží a také zkušeností, rozvíjení náhledu na potřeby dětí,
  • dětská skupina podporuje psychickou pohodu dětí, zvládání vztahových potíží doma i ve škole.

Leták s bližšími informacemi naleznete zde: