Vzhledem k aktuální situaci, se kterou se musí ředitelé, pedagogové i rodiče vypořádat, bychom Vám rádi nabídli několik materiálů, které by pro Vás mohly být přínosem v době distančního vzdělávání.

Jako vždy Vám ochotně nabízíme metodickou podporu v podobě konzultací (emailem, telefonem či osobně). Kontakty na svého oblastního metodika naleznete v sekci Prevence -> Základní informace.

Dítě v krizové situaci během distanční výuky

Tým prevence Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň a krizové centrum Diakonie Západ vytvořil jednoduchý leták k tématu Dítě v krizové situaci při online výuce. Jde o podporu učitele v prvních minutách, když při online výuce dojde u nějakého žáka/žačky k projevům úzkosti, pláči nebo křiku. Shrnuje osvědčené postupy, konkrétní věty i kontakty, které mohou učitelé využít.

 

 

Poskytovatelé online preventivních programů

Kliknutím na loga přejdete na stránky preventivních programů
cppt logo point14 logo diakonie zapad logo narodni iniciativa pro zivot logo
acet logo mp education logo treti prostor logo nevypust dusi logo
zvolsi logo fakescape logo replugme logo zivot bez zavislosti logo
Peer Program pamatnik terezin logo pamatnik terezin logo  

Nabídky online preventivních programů ke stažení:

P-centrum: Otevřená sborovna

P-centrum pokračuje v realizaci online setkání – Otevřené sborovny. Je možné se připojit na Facebooku ke skupině P-centrum, CPPT, o.p.s., Plzeň. V ní naleznete odkaz na připojení do Otevřené sborovny přes ZOOM i aktuální vypsaná témata do diskuze. Otevřená sborovna se koná každý čtvrtek od 13:30 a je určená pro všechny pedagogy, kteří chtějí sdílet, jak se jim daří v práci s online výukou a jak se v ní cítí.

Metodiky a pracovní listy využitelné (nejen) při třídnické hodině

P-Centrum CPPT, o.p.s. Plzeň vytvořilo metodiku k on-line třídnickým hodinám. Naleznete v ní postup, jak strukturovat online třídnickou hodinu včetně aktivit, modelových vět a reflexe. Tento stručný dokument naleznete ke stažení zde:

Můj osobní krizový plán - organizace Nevypusť duši vytvořila pracovní list Osobního krizového plánu, který je určen pro rodiče, učitele či jiné dospělé, kteří ho mohou využít jako inspiraci při vedení rozhovoru s dítětem v důvěrném prostředí. Pracovní list ke stažení a další informace k němu, včetně kontaktů na služby v případě krize, naleznete na výše uvedeném odkazu.

 

LASAGNE - metoda zaměřená na práci s motivací. Odkaz Vás přesměruje na Youtube, kde naleznete jednoduchý návod k pracovnímu listu. Autorem této metody je P-centrum Olomouc.

 

Světlo Kadaň - nabídka několika materiálů ke stažení na téma empatie, posílení zájmu o druhé, sebepoznání, kreativita a fantazie.

Prevence z obýváku - na facebookových stránkách Prev-Centra Praha naleznete několik příběhů s pracovními listy na různá preventivní témata.

Prevence na doma – Pracovní listy s tématem primární prevence pro žáky od 1. do 9. tříd.

Služba vzdálené podpory - Prev-Centrum, z.ú.

Prev-Centrum Praha nabízí online konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům v oblasti výuky, rizikového chování či volnočasových aktivit. Více informací najdete na jejich stránkách Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum.

Karanténa a škola doma - 40 rad pro rodiče

Organizace Jules and Jim vytvořila plakát s doporučeními pro rodiče ke zvládání karantény a domácí výuky. Všechny jejich zásady organizace sloučila do jednoho A4 plakátu PDF Jules and Jim.

Nevypusť duši – Infografiky

Na stránkách Nevypusť duši naleznete velké množství grafiky k tématu duševního zdraví pro děti i pedagogy. Mimo jiné zde naleznete i články, které s konkrétními infografikami pracují; např. Tipy pro učitele – Jak podporovat duševní zdraví ve třídě nebo Jak podpořit žáky při návratu do školy po COVID-19 – tipy pro učitele. Středoškoláci mají možnost využít workshop Duševní zdravověda v online verzi.

   

   

Autoregulace

Centrum Locika vydalo leták „Jak pomoci dítěti v jeho autoregulaci“. Materiál je vhodný při práci se strachem či smutkem.

Materiály věnující se tématu Koronaviru

Ahoj, já jsem Korona

Jedná se o již na jaře vytvořenou přeloženou brožuru pro žáky mladšího školního věku od autorky Lies Scaut. Zároveň zde naleznete i průvodce, jak s materiálem „Ahoj, já jsem korona“ pracovat.

 

Koroňák není kamarád

Pracovní sešit inspirovaný taktéž původním „Hello, I am Corona“ od autorky Lies Scaut, tentokrát od týmu MVČR, Masarykovo univerzity a Skautského střediska Uherský brod. Materiál je opět určen pro mladší školáky.

Expedice Korona 2020

Obdobný pracovní sešit pro žáky mladšího školního věku od Alivio centrum, který pracuje s prvky expedice. Na konci textu se nachází průvodce pro rodiče, jak s materiálem pracovat.

Úprava školního řádu - distanční výuka

V metodickém doporučení MŠMT k distanční výuce je doporučení úpravy školního řádu a zpracování témat spojených s distanční výukou. Bližší informace naleznete v metodickém doporučení MŠMT.

Bezpečné zajištění online přenosů

Pro pedagogy se nabízí materiál vydaný MŠMT k tématu zabezpečení videokonferencí. Na stránkách MŠMT naleznete rozsáhlé materiály pro bezpečnostní standart, zde však přidáváme k dispozici brožuru „Videokonference bezpečně“ kratšího rozsahu.

Další odkazy k možnému využití

Školy sobě – Podpora pro školy v době distanční výuky.
Spolu doma – Pomoc rodinám při společném trávení volného času a vzdělávání doma.
Začít spolu – Seriál „ZaS Doma“ - výuka na dálku určená pro pedagogy i rodiče.
Leták na prázdniny – Plakát od MŠMT s výzvou k zodpovědnému chování o prázdninách.
NÚKIB - Materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.
Jeden svět na školách – Krátké filmy s návaznými pracovními listy a metodikou.
Ministerstvo vnitra ČR - Materiály a odkazy pro práci s dětmi.