Činnosti metodiků PPP se v rámci vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování zaměřují především na:

 • Pravidelná setkávání školních metodiků prevence.
 • Vzdělávání celých učitelských sborů v tématech primární prevence (dle nabídky konkrétního pracovníka – viz Nabídka služeb metodika prevence v kontaktních informacích).
 • Realizaci otevřených seminářů pro pedagogy v tématech primární prevence (dle nabídky konkrétního pracovníka – viz Nabídka služeb metodika prevence v kontaktních informacích).
 • Práce v malé skupině pedagogických pracovníků zacílená na aktuální téma. Různá zaměření: práce s konkrétní třídou, podpora vedení třídnických hodin, sdílení, plán individuální práce s žákem/třídou, případové setkání.

Témata nabízených seminářů:

 • Preventivní program školy
 • Třída plná pohody – podpora vedení třídnických hodin a osobnostně sociálního rozvoje na 1. stupni ZŠ
 • Jak mít vliv – vedení třídnických hodin
 • Jak na adaptační program
 • Práce s nekázní
 • Komunitní kruhy a reflexe
 • IVýP: individuální práce se žákem
 • Třídní pravidla
 • Šetření šikany a následná opatření
 • Interaktivní hry do třídy
 • Nízké lanové překážky
 • Týmové a zážitkové aktivity
 • Koheze pedagogického sboru
 • Systematický rozvoj školního klimatu
 • Mapování vztahů a nestandardizovaná sociometrie
 • Jak na adaptační program
 • Projekty? Ano!
 • Kyberšikana
 • Šikana
 • Kazuistický seminář
 • seminář „na klíč“ dle potřeb školy

V tuto chvíli nenabízíme žádné na pevno termínově stanovené semináře. V případě zájmu o nějaký seminář oslovte svého metodika v poradně.