Sebepoškozování, sebevražedné chování dětí a mladých bývá při pohledu zvenčí velmi alarmující, drastické, až nepochopitelné. Pravý problém, příčina, se ale velmi často skrývá až za ním. Za škrábáním se, řezáním žiletkou, vytrháváním vlasů aj., tak bývá často ohromné vnitřní trápení, konflikt nebo traumatický zážitek dítěte.

Sebepoškozování může být především v dívčích partách atraktivní, napodobované a je důležité, aby se k němu škola spolu s odborníky postavila jak s citem, tak i důsledností a bránili jeho šíření.

Metodický pokyn MŠMT: Sebepoškozování:

Krizové plány / pavouk Sebepoškozování a Sebevražda:

Sebepoškozování, sebevražedné chování