Spektrum poruch příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění a zároveň se řadí k typům rizikového chování, na které se ve školské prevenci zaměřujeme. Mentální anorexie, bulimie i záchvatovité přejídání jsou aktuálně větším problémem, než v době „před covidem.“ Přibývá pedagogů i rodičů, kteří zaznamenali extrémní váhové výkyvy u dospívajících. Pro včasnou intervenci u rizikových jedinců je důležité získat informace o problematice, varovných signálech a kontaktech na odborníka.

Poruchám příjmu potravy z pohledu školské praxe se věnuje příloha č.3 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).

Ke stažení také zde:

Krizový plán školy při zjištění poruch příjmu potravy naleznete zde:

Poruchy příjmu potravy