Domácí násilí je násilí mezi dospělými v blízkých vztazích. Jde o opakované fyzické, psychické, ekonomického nebo sexuální ubližování, které graduje a odehrává se neveřejně „za zavřenými dveřmi“. Vzniká většinou v současném nebo bývalém partnerství nebo i mezi seniorem a jeho dospělým potomkem, kdy násilná osoba zneužívá své převahy nad druhým.

Tématu domácího násilí a způsobům, jak s ním ve škole pracovat se věnuje metodické doporučení MŠMT:

Krizový plán k tématu naleznete zde:

Domácí násilí